Tuesday, 19 January 2021

B Book Review

Մհեր Հարությունյան, Արցախյան շարժման պատմագրության հիմնահարցերը (Մաս I)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Մհեր Հարությունյան, Արցախյան շարժման պատմագրության հիմնահարցերը (Մաս I), Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատարակչություն, 2019թ., 392 էջ

Հեղինակը ռազմական լրագրող, պատմաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու, Շուշիի «Կաճառ» գիտական կենտրոնի տնօրեն, ՊԲ պահեստազորի մայոր Մհեր Հարությունյանն է:

Աշխատությունը Արցախյան շարժման պատմագրության առավել կարեւոր հիմնահարցերի գիտական շարադրանքն է: Նորահայտ փաստաթղթերի, ժամանակի պարբերական մամուլի եւ ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա քննության են առնվել Արցախյան շարժման հասկացության, պատմության պարբերացման, պատճառների ու ընթացքի, յուրաքանչյուր փուլի պատմական նշանակության եւ հարակից այլ հիմնահարցերի պատմագրությունը:

Արցախյան շարժման պատմության երկարամյա ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա պատրաստված սույն աշխատությունը կոչված է նպաստելու ինչպես անցյալի վերաիմաստավորմանը, երիտասարդ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակությանը, ընդհանրապես՝ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին, այնպես էլ հակամարտության էությունը միջազգային հանրությանը ճիշտ ներկայացնելուն, տեղեկութային պատերազմում ադրբեջանաթուրքական նենգափոխումներին հակադարձելուն եւ, դրանով իսկ, հակամարտության արդարացի լուծման ու Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացին:

Նախատեսված է մասնագետների, պատմությամբ հետաքրքրվողների ու ընթերցողական շրջանակների համար:

The Armenian Center for National and International Studies

Yerznkian 75, 0033
Yerevan, Armenia

Tel.:

+374 10 528780 / 274818

Website:

www.acnis.am

  

The views of the authors do not necessarily reflect those of the Center.

While citing the content, the reference to "ACNIS ReView from Yerevan” is obligatory.