16.06.2024

Книжное Обозрение

Թուրքիայի պատմություն. հարյուրամյա հանրապետության քաղաքական ուրվագծերը (1923-2023 թթ.)

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

«Թուրքիայի պատմություն. հարյուրամյա հանրապետության քաղաքական ուրվագծերը (1923-2023 թթ.)», հեղինակային խումբ՝ Ռ.Սաֆրաստյան եւ ուրիշներ, պատմագրական, 504 էջ, Եր.ԵՊՀ հրատ., 2023թ.:

Գրքում հետազոտված են Թուրքիայի Հանրապետության ծագումնաբանության ու ձեւավորման առանցքային փուլերը: Քննության են ենթարկված այդ երկրի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության կարեւոր ուղղություններն ու դրվագները, հիմնական գաղափարախոսական հոսանքները, ազդեցիկ կուսակցությունների պատմությունը:

Հեղինակներին հաջողվել է հանգամանորեն արծարծել հանրապետական Թուրքիայի պատմության ընդհանրական հոլովույթը եւ նրա առանձին շրջափուլերը՝ հնարավորինս օգտագործելով սկզբնաղբյուրները եւ զերծ մնալով գերքաղաքականացված մեկնաբանություններից ու գնահատականներից: Ներկայացված են նաեւ ազգային-կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ իրականացված քաղաքականության հիմնական փուլերն ու հետեւանքները:

Աշխատությունը նախատեսված է  նաեւ հայաստանյան բուհերի համար՝ որպես Թուրքիայի նորագույն շրջանի պատմության ուսումնական ձեռնարկ:

Армянский центр стратегических и национальных исследований (АЦСНИ)

РА, Ереван 0033, ул. Ерзнкяна 75

Тел.:

+374 10 528780 / 274818

Эл. почта:

info@acnis.am

Вебсайт:

www.acnis.am

 

Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с позицией АЦСНИ.

При перепечатке ссылка на онлайн-журнал «ACNIS ReView: Взгляд из Еревана» обязательна.